eXTReMe Tracker
Klinik Leva
Biopati
Bach
Prislista
Länkar
Hormontest
Kontakt

Välkommen till Klinik Leva!

               Bach Blomsterterapi

Denna behandlings metod upptäcktes av Edward Bach, en framgångsrik läkare och homeopat som i början av 1900-talet var verksam i London.
Dr.Edward Bach hade en läkarpraktik på Harley Street. Praktiken blomstrade, men han blev trots det otillfredställd med resultatet av den ortodoxa behandlingsmetoden. Många blev visserligen friska ,men hälsan bestod inte alltid och många kroniska tillstånd förblev oförändrade. Han undrade då varför och började forska inom homeopatins värld och blev då bekant med homeopatins grundare Hahneman. Bach fann ett nära släktskap mellan dennas tankar och sina egna erfarenheter. Dr.Bach hade likt Hahneman förstått att principen att ett verkligt helande var att behandla patienten och inte sjukdomen. Han förstod att patientens sinnestillstånd var en viktig indikator för vilken behandling patienten behövde. Han fann medel inom växtriket, vilka kunde återge hälsa och vitalitet till den sjuke så att denna skulle kunna komma över sin oro, rädsla eller depression och på så vis medverka till sitt eget tillfrisknande.

Genom behandling med dessa medel såg Bach att människor med olika sjukdomssymptom helades med samma medel. Alltså fick han en bekräftelse på att det var patientens sinne som förorsakade de olika sjukdomssymptomen.
En oharmonisk sinnesstämning, menade han, utgör inte endast ett hinder för återvinnandet av hälsa och en bromsningsmekanism i denna process, utan är i själva verket den primära orsaken till all sjukdom och ohälsa.

Bach kom att definiera hälsa som den fullständiga harmonin mellan kropp, själ och ande. Sjukdom var ett resultat av bristande harmoni mellas dessa tre faktorer. Varje medicinsk åtgärd som endast riktas mot kroppen, innebär blott att tillfälligt reparera skadan. Häri finns inget verkligt helande eftersom orsaken ständigt är verksam och när som helst kan visa sig i en annan form.

Några kortfattade punkter om symptom och Dr.Edward Bachs läkande blomessenser:

Agrimony-
Inre oro och lidande dolt av ett bekymmersfritt yttre
Aspen- Fruktan och föraningar, rädlor av okänt ursprung
Beech- Kritisk och intolerant attityd mot andra, arrogant
Centaury- Viljesvag, svårt att säga nej/sätta gränser. tillåter sig att utnyttjas
Cerato- Tvivlar på sin egen förmåga att fatta beslut. Rådfrågar ständigt andra. Lättpåverkad.
Cherry plum- Rädsla för total kollaps och förlust av kontroll. Rädsla att vålla skada. Slälvmordstankar.
Chenut bud- Svårighet att lära av misstag. Upprepar ständigt samma fel.
Chikory- Överdriven dominans, kräver självisk uppmärksamhet. Martyrtendens.
Clematis- Likgiltig, ouppmärksam, drömmande, tankspridd, verklighetsflykt.
Crabapple- Ett renande medel. Känslor av fysisk el.psykisk orenhet. Självförakt.
Elm- Tillfälliga känslor av otillräcklighet, överväldigad av förpliktelser.
Gentian- Förtvivlad, lätt modfälld, nedstämd.
Gorse- Extrem uppgivenhet, pessimistisk, "vad spelar det för roll" attityd.
Heather- Fixerad vid egna problem och erfarenheter. Pratsamma tråkmånsar.dåliga lyssnare.
Holly- Avundsjuka, Svartsjuka, hämdbegär, misstänksamhet, hatkänslor.
Honeysuckle- Nostalgikänslor, Försjunken i det förflutna, "det var bättre förr", Hemlängtan.
Hornbeam- Måndagsmorgon-känsla, Svårt att komma igång, Skjuter upp saker.
Impatience- Otålighet, irritation, spänningstillstånd.
Larch- Bristande självförtroende, förväntar sig att misslyckas, känner sig underlägsen.
Mimulus- Rädslor av känt ursprung, blyghet, skygghet.
Mustard- Djup dysterhet, likt ett överskuggande moln, uppstår utan känd orsak, kan försvinna lika fort igen, melankolisk.
Oak- Ihärdig bestämd karaktär ger aldrig upp trots stora motgångar "arbetsmyra"
Olive- Fullständig utmattning, inga reservkrafter kvar, för den som lidigt fysiskt eller psykiskt, vardagen känns betungande.
Pine Skuldkänslor, ovärdighetskänslor, tar på sig skulden för andras misstag.
Red Chestnut- Överdriven rädsla för att något skall hända dom man håller kär, befarar det värsta.
Rock Rose- Skräck, extrem rädsla eller panik vid olyckstillbud, upplösning av extrema spänningstillstånd.
Rock Water- Överdriven diciplin, sträng i sinnet, självförnekelse.
Sclerantus- Osäkerhet, obeslutsamhet, vankelmodig, skiftande sinnesstämningar.
Star Of Betlehem- Medel mot alla typer av chock, motverkar negativa verkningar av olyckor eller dåliga nyheter.
Sweet Chestnut- Tillstånd av extrem ångest där individen nått sin yttersta gräns och står inför ett hotande nervsammanbrott.
Vervian- Överdriven entusiasm och strävan, överansträngd, fanatisk,överspänd, förtörnad över orättvisor.
Vine- Dominerande, rigid, ambitiös, tyrranisk läggning, älskar makt, bra ledartyper.
Walnut- Ett skyddande medel mot kraftfulla inflytanden från omgivningen. bra vid olika typer av förändringar ex pubertet, nytt jobb, skilsmässa. Ger ett skyddande hölje mot yttre och inre inflytande.
Water Violet- Stolt, reserverad, stillsam personlighet som ibland ter sig överlägsen andra, svårt med känslor.
White Chestnut- Ihärdiga ovälkomna tankar, försjunken i bekymmer.
Wild oat- Svårighet att finna sin livsuppgift, mångsidigt begåvad men svårt att hitta sin riktning.
Wild Rose- Resignation, apati, orkar inte förbättra sitt liv, har inga ambitioner
Willow- Förbittring, grämelse, känner sig orättvist behandlad.
Rescue Remedy- Består av: Cherry plum, Impatience, Rock rose, Star of Betlehem. Används för alla typer av kris och nödsituation, fruktan, ångest, emotionell instabilitet..

 

[Klinik Leva] [Biopati] [Bach] [Prislista] [Länkar] [Hormontest] [Kontakt]