eXTReMe Tracker
Klinik Leva
Biopati
Bach
Prislista
Länkar
Hormontest
Kontakt

Välkommen till Klinik Leva!

Vad är Biopati?

Dansken Kurt Winberg-Nielsen skapade biopatin på 1970-talet.
Biopati är ett system av biologiska diagnos och behandlingsmetoder.
Jag diagnostiserar med hjälp av Kinesiologi,en metod som avläser kroppens energiströmmar.Genom denna metod ser jag vilka organ som har obalanser,
samt vad som orsakar dessa.Det kan vara tex.

# Förgiftning (Amalgam, Koppar, Kadmium etc.)
# Patogener. (Candida, Virus, Parasiter Etc.)
# Dold överkänslighet mot vissa födoämnen.
# Focus som belastar Immunsystemet, kan tex.vara en kronisk halsmandelsinfektion som aldrig blir riktigt utläkt och därmed kan ge en mängd olika symptom som tex trötthet allergi mm.mm. genom att belasta ditt Immunförsvar.

Mina redskap som Biopat är:

# Kostterapi:
"kosten ska avlasta kroppen, speciellt dina utrensningsorgan.
Födoämnen som du ej tål skall bort.Och kosten du äter måste tillföra kroppen de näringsämnen som är nödvändiga"

Mineralterapi:
"Jag kontroller om du har några brister. Konsekvensen av brister ger en felstyrning av biokemiska processer, vilket i förlängningen leder till felfunktion och sjukdomar"

Vitaminterapi:
"Vitaminer är nödvändiga att tillföra via kosten eftersom kroppen förutom få undantag kan bilda dessa själva. Nutidens människa har ett extra stort vitaminbehov p.g.a den förorenade miljö vi lever i idag.
Och vid stress och sjukdom stiger kroppens vitaminförbrukning enormt"

# Symbiosterapi:
Människans hud och slemhinnor i luftvägar, matsmältningskanal och könsorgan "bebos" av ett stort antal olika mikroorganismer - bakterier, virus, svampar och jästceller. Samlivet mellan människa och mikroflora bygger på ett ömsesidigt beroende. Den mänskliga organismen förser mikroorganismerna med näring. Mikrofloran tjänar människan genom att undantränga sjukdomsframkallande mikroorganismer, rena organismen och producera vissa vitaminer och enzymer.
Ett samliv grundat på dessa goda förutsättningar kallas symbios (sym=samman, bios=liv). Symbiosen är ett så fundamentalt fenomen i naturen, att inget högre organiserat liv skulle vara möjligt utan den. Men samtidigt är den en potentiell källa till ödeläggelse och sjukdom. Dom olika mikroorganismerna "håller varandra i schack" i ett tillstånd av ömsesidig konkurrens och jämvikt. Detta är en förutsättning för hälsa. När denna jämvikt störs kommer symbiosen att ersättas av en dysbios (ett förstört samliv). Några arter undertrycks och andra dominerar och förändras i parasitär, sjukdomsframkallande riktning. Dysbios är en central faktor i alla kroniska sjukdomar. Återetableringen av den symbiotiska jämvikten är en central del av det biopatiska regenerationsprogrammet.

# Reglering:
Dränering är en stimulering av organen i syfte att främja de avgiftande processerna. En dränering kan vara allmän eller lokal, men oftast en kombination av båda. Med allmän dränering menas en stimulering av organismens viktigaste avgiftande funktioner: njurar, lever, hud- och slemhinnefunktionerna. Lokal dränering är en stimulering av ett sjukt organ eller vävnad. Regleringsterapi och dränering utövas inom biopatin med cellsalter, organextrakt i homeopatisk form, örter, rent vatten, bastubad, zonterapi, öronakupunktur etc.


# Dränering:
"Dränering är en stimulering av dina organ i syfte att främja de avgiftande processerna, och starta en ökad avgiftning i kroppen"

Syftet med en biologisk terapi är inte att avlägsna symptomen utan att ändra livssituation genom att:

1.Minska sjukdomsframkallande faktorer tex. mat som man inte tål,Dysbios, focus etc.

2.Öka regleringsförmågan = Avgiftning
kroppen kommer då att genomgå faserna i omvänd ordning.
En regenerationsprocess som resulterar i att oönskade symptom försvinner.


Biopatins 7 faser:

Fas 1: Reglering
Det friska tillstånd då kroppen oupphörligen reglerar mindre störningar

Fas 2: Dysfunktion
Kroppen belastas utöver sin regleringsförmåga och måste ta till abnorma regleringsåtgärder, vilket i sin tur medför "felfunktioner" följda av symptom som diarre,förstoppning,huvudvärk,menstruationsstörningar,spänningar,smärtor etc.

Fas 3: Akut dysbios
Akuta infektioner uppträder.Dessa följs av feber och ökad exkretion som tex.influensa och förkylning.Detta är en effektiv utrensning som genomförs av organismen,och som fordrar total fasta,vila och ett rikligt vätskeintag tills situationen åter är normal och febern har gått ner.

Fas 4: Kronisk dysbios
Om självrensningsprocessen (fas3) undertrycks - tex. med medicin - reduceras avgiftningen, gifterna ackumuleras och kroppens biokemi störs, vilket i sin tur har betydelse för den viktiga svamp och bakteriefloran på hud och slemhinnor. Den naturliga mikrofloran undertrycks,och den förgiftade miljön drar istället till sig skadliga mikroorganismer. Symbiosen störs, och det uppstår en kronisk dysbios som har stor betydelse för det vidare förloppet. Denna kroniska inflammation - eller dysbios är nämligen en inre förgiftningskälla som hela tiden belastar organismen.

Fas 5: Allergi
Den kroniska dysbiosen belastar och stör immunsystemet, vilket reagerar mot harmlösa substanser som pollen,mjölk,ägg,citrusfrukter,gluten,nickel,damm,choklad,rödvin etc. Detta framkallar allergier som tex. astma, hösnuva,eksem och födoämnesallergier. Dessa försvinner när symbiosen återupprättas.

Fas 6: Depåbildning
I och med att en kronisk dysbios (fas 4) etablerats sker det en farlig upptrappning av förgiftningen. Kroppen klarar denna situation genom att deponera gifterna i icke-vital vävnad som tex. bindväv, muskler och leder. Detta resulterar i en bindvävsdegeneration, som medför reumatiska sjukdomar. Inre organ som tex. lungor, hjärta, tarm, urinblåsa och livmoder kommer att förstoras och förslappas.
Depåer anläggs också i blodkärlen med cirkulationssjukdomar som följd.

Fas 7: Intracellulär dysbios
När bindvävens deponeringskapacitet överskrids tränger gift in i cellerna, som i denna fas får för lite syre och näring och inte kan göra sig av med avfallsprodukterna. Cellen lider av syrebrist, undernäring och förgiftning. Förbränningen i cellen bryter samman. Cellen omvandlas då till en cancercell,vilken kan överleva i en syrefattig miljö.

 

Jag är Diplomerad Biopat och har läst 60 poäng Basmedicin.
I min utbildning till Biopat har jag läst Bland annat.
*Näringslära
*Psykologi
*Alternativ Psykologi
*Örtmedicin
*Homeopati
*Immunologi
*Alternativ Immunologi
*Öronakupunktur
*Kinesiologi

Jag använder mig uteslutande av biologiska och naturliga preparat !

 

[Klinik Leva] [Biopati] [Bach] [Prislista] [Länkar] [Hormontest] [Kontakt]